تامین کننده گرامی،
جهت سهولت در مشاهده آگهی ها، گروه و زیرگروه مرتبط به فعالیت خود را فیلتر نمایید.
27 دی 1399 27 روز مهلت آگهی
شماره درخواست : 109070
بازدید مطلب : 42 مورد
گروه درخواست :
زیر گروه :

ساخت 40 تن تجیزات فلزی

شرکت محترم.................... با سلام خواهشمند است  پیشنهاد قیمت خود رو بر حسب کیلوگرم و به صورت خالص ( فروش) و با زمان تحویل به صورت روز تقویمی و  در فرمت پیوست در پاکت در بسته حداکثر تا تاریخ اول بهمن ماه 1399 به آدرس ذیل ارسال فرمایید. در نظر داشته...