تامین کننده گرامی،
جهت سهولت در مشاهده آگهی ها، گروه و زیرگروه مرتبط به فعالیت خود را فیلتر نمایید.
14 اسفند 1398 14 روز مهلت آگهی
شماره درخواست : 104466-107393-106030
بازدید مطلب : 27 مورد
گروه درخواست : خرید کالا
زیر گروه : مکانیکال

آب بند مکانیکی و لوازم یدکی

ترم تحویل بصورت CPT TEHRAN باشد.
14 اسفند 1398 14 روز مهلت آگهی
شماره درخواست : 105912-106372
بازدید مطلب : 21 مورد
گروه درخواست : خرید کالا
زیر گروه : مکانیکال

جعبه دنده و لوازم یدکی

ترم تحویل بصورت CPT TEHRAN  باشد.
14 اسفند 1398 14 روز مهلت آگهی
شماره درخواست : 103989-105616
بازدید مطلب : 31 مورد
گروه درخواست : خرید کالا
زیر گروه : مکانیکال

فیلتر

ترم تحویل بصورت CPT TEHRAN باشد.
14 اسفند 1398 14 روز مهلت آگهی
شماره درخواست : 104591-103245-103355-102867-105867-105984
بازدید مطلب : 24 مورد
گروه درخواست : خرید کالا
زیر گروه : مکانیکال

شیرهای هیدرولیک

ترم تحویل بصورت CPT TEHRAN باشد.